LÒ NUNG NABERTHERM 1300 ĐỘ C L15/13 15LÍT

Model: L15/13
Hãng Sản Xuất: Nabertherm-Đức

Naber therm

0934 075 459