LÒ NUNG NABERTHERM 1200°C LT 24/12 24 LÍT

Model: LT24/12
Hãng Sản Xuất: Nabertherm-Đức

Naber therm

0934 075 459