Bể Rửa Siêu Âm 6L SMEG VU06H1

Model: VU06H1
Hãng sản xuất:
SMEG – Ý
Xuất xứ:
Ý

Bể Rửa Siêu Âm 6L SMEG VU06H1 có dung tích 6 lít để xử lý trước và làm sạch các vật liệu và dụng cụ khác nhau. Thiết bị được phân loại là thiết bị y tế Loại I theo MDR (Quy định (EU) 2017/745).

0934 075 459