Bể Rửa Siêu Âm 14L SMEG VU14H1

Model: VU14H1
Hãng sản xuất:
SMEG – Ý
Xuất xứ:
Ý

Bể Rửa Siêu Âm 14L SMEG VU14H1 có dung tích 14 lít để xử lý trước và làm sạch các vật liệu và dụng cụ khác nhau. Thiết bị được phân loại là thiết bị y tế Loại I theo MDR (Quy định (EU) 2017/745).

0974567006